Podmienky storno rezervácie

 

Záväznú rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 24 hodín vopred prostredníctvom odkazu v potvrdzujúcom e-maili. Pri zrušení rezervácie neskôr ako 24 hodín pred termínom rezervácie, alebo pri nedostavení sa v čase rezervácie, je prevádzkovateľ reštaurácie oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 50 € za každú osobu, pre ktorú bola rezervácia vytvorená. Celková čiastka storno poplatku bude strhnutá z platobnej karty autorizovanej pri vytvorení rezervácie.